Odpověď ministra zdravotnictví k interpelacím ze dne 24.5.2018 č.j. MZDR 18836/2018 -2/PRO a ze dne 12.7.2018 č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO ve věci nečinnosti ministerstva zdravotnictví vůči asociaci Cannabis is The Cure,z.s. k nesplnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.7.2017 č.j. 8 A 127/2016 a ve věci výzkumu a léčby konopím, který nabyl právní moci dne 16. 8. 2017 a vykonatelnosti dne 1.9.2017 .

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20.7.2017 Interpelace Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková

Ve věci rozhodnutí ministra zdravotnictví
ze dne 24.5.2018 č.j. MZDR 18836/2018 -2/PRO
na interpelaci č.j. 111 a ve věci rozhodnutí ministra zdravotnictví
ze dne 12.7.2018 č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO
na interpelaci č.j. 177

Na ministra zdravotnictví Mgr. Adama Vojtěcha, Ministerstvo zdravotnictví ČR, dne 25.září 2018

Vážený pane ministře,

reaguji na Vaše rozhodnutí k interpelacím ze dne 24.5.2018 č.j. MZDR 18836/2018 -2/PRO a ze dne 12.7.2018 č.j. MZDR 25163/2018 – 3/PRO ve věci nečinnosti ministerstva zdravotnictví vůči asociaci Cannabis is The Cure,z.s. k nesplnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.7.2017 č.j. 8 A 127/2016 a ve věci výzkumu a léčby konopím. Považuji Vaše odpovědi za nepřehledné. Žádám Vás o dodržení struktury odpovědi v následujícím členění otázek interpelace pod bodem B). V části A) vymezuji předmět interpelace.