Odpověď ministra zdravotnictví na interpelaci k nevydání rozsudku