Rozsudek Městského soudu v Praze dne 20.7.2017 obdržený 16.8.2017