Źádost o vydání odborného osvědčení dle § 5, odst 5 ZoNL